Ønsker du å bli medlem i Øståslaget?

Vi har følgende priser på medlemskap pr. kalenderår:

Familie medlemskap: kr. 200,-

Enkelt medlemskap: kr. 100,-

Øståslaget har kontonummer: 1800 23 60922.

Postadresse:

Øståslaget

V/ kasserer Ola Berntsen

Konglevegen 10A

2324 VANG PÅ HEDMARK

Org.nr:  993 78 2483

'

Øståslaget © 2015